✗ ـــــنـــــمـღارבیـــــجـــــ ✗

...اردیبهشتِ رفته! به تقویم بازگرد
 

 

اردیجهنم است زمانی که یار نیست...

 

 

جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393| 16:56 |✘ℰℒℐ✘| |یکشنبه بیستم مهر 1393| 16:58 |✘ℰℒℐ✘| | 

در حدم نبود

خودمو کوچیک کردم و اونو بزرگ

که هم اندازه بشیم

جوگیر شد فکر کرد خبریه

اما باید بهش بگم:

تو رو من "تو" کردم

وگرنه کلمه "هوی" هم زیادت بود...

 

Avazak.ir Line27 تصاویر جداکننده متن (2)

 

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی

فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی

عاشقت بودم...

 

Avazak.ir Line27 تصاویر جداکننده متن (2)

 

تا آخر عمر درگیرم خواهی بود

انکار نکن

مقایسه تو را از پای در می آورد....

 

 

شنبه نوزدهم مهر 1393| 23:35 |✘ℰℒℐ✘| | 

 

لطفا مزاحم نشوید!

 

 

 

 

ما مشغولِ

 

 

 

 

 

 


 

دوســت داشـتن یکدیگر هستیم...

 

 

شنبه پنجم مهر 1393| 12:49 |✘ℰℒℐ✘| | 

در عجبم از کار خدا...

تــــــو را آفرید

و انتظار یکتاپرستی دارد از من!

 

 

شنبه پنجم مهر 1393| 12:1 |✘ℰℒℐ✘| | 

این پایـیـز می خواهم

تا افتادن آخرین بـرگ

با تو دیوانگی ها کنم...

.

.

.

خِـ ـش خِـ ـش

صدای پای خزان است

یک نفر

در را به روی حضرت پایـیـز وا کند!

 

 

پنجشنبه سوم مهر 1393| 18:38 |✘ℰℒℐ✘| | 

 

وقتی از عشقت جدا میشی اولش داغی
میگی بیخیال بابا دنیا رو عشقه
بعد چند ساعت که می گذره
هی تند تند گوشیتو چک میکنی
عصبی میشی
میری اس ام اسایی رو که بهت داده بود رو چند بار از اول میخونی
میری تو گالری به عکساش نگاه می کنی
یدفعه گوشیتو میزاری کنار به رو به روت خیره میشی
فکر میکنی...
به همه چی...
الان کجاست؟
چکار می کنه؟
اونم دلش برا من تنگ شده؟
اونم داره کم کم .کم میاره؟
چی شد اون دوستت دارم گفتنا؟
اون عشقم گفتنا... اون قولو قرارا...؟؟
حالا میری تو خاطرات دنبال نشونی بگردی که ببینی واقعا عاشقت بوده یا نه...؟؟
وارد خاطرات که میشی دیگه کنترل اشکات دست خودت نیست
این کارا میشه کار هر روزت
دیگه شبها بهت شب بخیر نمیگه
دیگه صبحا به عشقش از خواب بیدار نمیشی
دیگه امیدی به چیزی نداری
دیگه عاشق نمیشی
و تو از همین الان یه مرده ی متحرک محسوب میشی...!

 

یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393| 21:32 |✘ℰℒℐ✘| | 
 
مخاطب خاص اونیه که بخاطرش روزی چندبار آن ﻣﯿﺸﯽ
ﺑﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ
ﮐﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ ! ﭼﯽ ﺭﻭ ﻭﺍﻟﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ! ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻪ!
ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻫﺎﺷﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﯽ
ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺷﺎﺩﻩ؟ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ؟ ﺧﻮﺑﻪ؟
ﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺵ ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯾﺎﺵ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﯽ
... ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻥ
ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﯿﺎﺩ
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﺷﻨﺶ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﯽ
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ
ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﭙﺮﺳﯽ!
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧیه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻤﻮﻡ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻩ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺗﻤﻮﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﮐﺎﻣﻨﺘﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ﻋﻘﺐ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ ! ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﯽ
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ! ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ!
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﻭ!
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺍﻭﻧﻢ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ...
ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻧﻪ! ﻻﯾﮏ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ! ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﻡ! ﯾﻪ
ﻭﻗﺖ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ! ﻓﮏ ﻧﮑﻨﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻟﺸﻢ ! ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ! ﺑﺬﺍﺭ ﻓﮏ ﮐﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻢ! ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ! ﺑﺬﺍﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ! ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﻟﺨﻮﺷﻢ! ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ! ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺶ
ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺑﻢ! ﺑﺠﺎﯼ ﻻﯾﮏ ﺍﺷﮑﺎﺗﻮ ﭘﺎﮎ
ﻣﯿﮑﻨﯽ ...
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﻪ
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯼ
ﺣﺘﯽ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﻼﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮ، ﺍﻵﻧﺸﻮ ﻭ
ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﯼ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺭﻓﺘﻨﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮﺷﻮ
ﻧﮕﯿﺮﯼ
ﺷـــــــــــــــــــــــــــﺎید
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺸﻪ
 
یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 17:41 |✘ℰℒℐ✘| |
 

 ڪـافـﮧ...

مـَشـروب...

شـعـر...

سـیگـار...

بـُغـض...

ضـَجــﮧ...

شـَب گـریـﮧ...

دعـا...

مرگ...

لـعنتـی ....

پس تـو بـا چـﮧ چیـزی فـرامـوش مـی شـوی؟

 

یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 17:41 |✘ℰℒℐ✘| | 

توییـ... کهـ... رفتنیـ... بودیـ...

چرا... پسـ... عاشقمـ... کردیـ...؟؟؟

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن:

بنا به دلایلی که از گفتنش معذورم و خودتون بهتر میدونید عکس قبلی حذف شد

 


 

یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 17:11 |✘ℰℒℐ✘| | 
نه کسی منتظر است…

نه کسی چشم به راه…
 
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه…

بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟

وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از
 
آه
 
 
یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 16:46 |✘ℰℒℐ✘| |
 

 

وقتی كه قرار است كنار تو نباشم

بگذار زمـان روی زمين بند نباشد...

 

یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 16:12 |✘ℰℒℐ✘| | 

فکرشمـ نکنـ...

 

تو مالـ منـ نمیشیـ

 

دلخوشمـ نکنـ!

 

منـ بیـ تو

 

یه درد بیـ نهایتمـ...

 

چهارشنبه پنجم شهریور 1393| 9:55 |✘ℰℒℐ✘| | 

تو ترکم...

برام دعا کنید

بتونم فراموشش کنم

اون از اولشم

مال من نبود...

 

چهارشنبه پنجم شهریور 1393| 9:32 |✘ℰℒℐ✘| | 

درد دارد...

وقتی می رود...

همه می گویند : دوستت نداشت...

و تو نمی توانی ثابت کنی

که هر شب

با عاشقانه هایش

خوابت می کرد...

 

چهارشنبه پنجم شهریور 1393| 9:17 |✘ℰℒℐ✘| | 

افسونگر چشمای من آی چشمای جادو

جادوگر گیسو

گیسوی تو آرامش این دستای بی سو

...

چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393| 12:16 |✘ℰℒℐ✘| |[عکس: Simin_Behbahani.jpg]

 

کاش زن مانند او بسیار بود

کاش دنیا صحنه ی تکرار بود

...

 

سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393| 23:46 |✘ℰℒℐ✘| | 

آشفته ام چکار کنم تا بخواهی ام؟

 

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393| 13:58 |✘ℰℒℐ✘| | 

 

به حد مرگ می پرستمت ولی برای عشق تو کمه

خودت به من بگو بهشت تو کجای این همه جهنمه

 

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393| 13:43 |✘ℰℒℐ✘| | 

به بوسه ای لبان تشنه را مجاب می کنی

 

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393| 13:28 |✘ℰℒℐ✘| |